c

Första spadtaget för SydVästlänken

Pressmeddelande 2012-08-15 14:00 CET

Idag tas det första spadtaget för första etappen av SydVästlänken. SydVästlänken syftar till att förbättra energiförsörjningen i södra Sverige. Skanskas uppdrag omfattar markarbeten längs en 185 kilometer lång kabelsträcka genom Småland och Skåne.

Första spadtaget Sydvästlänken

Skanska kommer att bygga arbetsvägar samt utföra schakt- och fyllningsarbeten inför dragning av markkablar i kraftledningen SydVästlänken. Arbetet sträcker sig från Värnamo i Småland till Hurva i Skåne, totalt cirka 185 kilometer.

Projektet inleds nu och kommer att sysselsätta ett 100-tal personer fram till färdigställandet i augusti 2014. Skanskas kund är Svenska Kraftnät.

– Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Svenska Kraftnät och att få vara med och bidra i detta viktiga samhällsprojekt som syftar till att öka överföringskapaciteten av el till Sydsverige. Det vill säga koppla samman vatten- och vindkraftresurserna i norr med förbrukningen av el i södra Sverige, säger Lars Lindberg, regionchef på Skanska Sverige Väg & Anläggning Syd.

 

Kontakter

Kontakta: Lars Lindberg, Vvd
Telefon +46104483813
Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440