c

Skanska fortsätter upprustningen av Miljonhemmet på Råslätt i Jönköping

Pressmeddelande 2011-12-06 10:03 CET

Skanska har fått förtroende från Bostads AB VätterHem att i ett strategiskt partneringavtal fortsätta upprustningen av bostäderna på Råslätt i Jönköping. Kontraktet omfattar stambyten och ombyggnad av badrum i cirka 1 200 lägenheter på Råslätt Norr. Projektet sträcker sig över fyra år.

Strategisk partnering är en samarbetsform som bygger på öppenhet och full insyn för alla inblandade parter i projektet.

– Jag är mycket glad och stolt över att få fortsätta samarbetet med VätterHem. Vår tidigare erfarenhet av liknande arbete i 1 200 lägenheter på Råslätt Syd, där vi har kortat byggtiden i lägenheterna från sex veckor till tre veckor, är en viktig framgångsfaktor för oss, säger Klas Heed, Distriktschef, Skanska Sverige.

Arbetet på Råslätt Norr kommer att påbörjas i början av 2012 och beräknas vara färdigt vid utgången av 2015.

Det angelägna arbetet med att upprusta miljonprogramsområdena har Skanska valt att kalla Miljonhemmet. Behovet av att renovera fastigheterna från 60- och 70-talet är stort. Skanska har varit verksamt inom området länge, i hundratals projekt. Erfarenheterna från miljonprogrammet spänner över upprustning av lägenheter till omfattande infrastrukturprojekt. Resultatet är samlat i en gigantisk kunskapsbank – Miljonhemmet.

– I arbetet med Miljonhemmet väger vi in såväl miljö och ekonomi som sociala faktorer. Vi arbetar tillsammans med uppdragsgivaren för att skapa en gemensam bild av nuläget och kunna erbjuda en palett av lämpliga åtgärder. Boendedialog är en central faktor för att skapa involvering och engagemang i området. Det handlar om att komma fram till långsiktigt hållbara lösningar, säger Klas Heed.

Kontakter

Kontakta: Klas Heed, Affärsutveckling
Telefon 0104486546