c

Skanska och Vasakronan först med miljöcertifiering av hyresgästanpassning

Pressmeddelande 2012-12-20 09:00 CET

Skanskas kontor i Uppsala är först i landet med en miljöcertifiering av hyresgästanpassning för kontorslokaler. Tillsammans med fastighetsägaren Vasakronan har lokalerna utvecklats och byggts om med hållbarhet som ledstjärna. Det har lett fram till en certifiering enligt LEED Commercial Interior, nivå guld.

Sommaren 2011 flyttade Skanska sitt lokalkontor i Uppsala till Vasakronans fastighet på Kungsgatan. I arbetet med att anpassa lokalerna enades Skanska och Vasakronan om att gröna lösningar skulle eftersträvas. Det innebär bland annat omsorg i val av byggmaterial, strikta rutiner för avfallshantering samt att material återanvänds i så stor utsträckning som möjligt. Målet var att söka certifiering enligt LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, ett amerikanskt certifieringssystem som räknas som ett av världens ledande. Skanska har redan tidigare miljöcertifierat hyresgästanpassningar av kontorslokaler i USA men detta är första gången det sker i Sverige.

– Vi har haft en djup och öppen diskussion med Vasakronan eftersom vi använde certifieringen som ett styrande dokument tidigt i processen. En av åtgärderna som känns extra bra är att vi återanvände en hel del partier och dörrar som vi säkert köpt nya annars. Vi kan även i vår hållbarhetskalkyl hitta fler fördelar som exempelvis att inomhusklimatet känns väsentligt bättre än tidigare. Det innebär ju också att vi kan visa våra kunder att vi lever som vi lär, säger Marcus Andersson, regionchef, Skanska Sverige AB.

Åtgärderna som gjordes utöver normala anpassningsåtgärder innebar en hyresökning med cirka 100 kronor per kvadratmeter och år. Mer än hälften av detta belopp sparar Skanska i minskad energiförbrukning.
På Vasakronan är glädjen stor över att Skanska tog initiativet till att certifiera lokalen och att man därmed fick möjlighet att tillsammans med en engagerad hyresgäst få genomföra en LEED-certifiering av en hyresgästanpassning.

– Vasakronan har jobbat länge med miljöcertifieringar av nya och befintliga byggnader. Att göra det tillsammans med kunden är en framgångsfaktor för att göra verklig skillnad. Vi har en hög ambition och vårt mål är att 50 procent av vårt bestånd ska vara miljöcertifierat 2013. Den här processen har varit lärorik och gett oss ytterligare värdefull kunskap i vårt fortsatta arbete med miljöcertifieringar, säger Jonas Bjuggren, regionchef, Vasakronan.

Kontakter

Kontakta: Michael Gustafsson, Utvecklingschef
Telefon +46104484136
Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440