c

Skanska säljer polishus i Malmö för 137 miljoner kronor

Pressmeddelande 2012-10-31 08:00 CET

Skanska har tecknat ett avtal med Hemsö Fastighets AB om överlåtelse av polishuset i Rosengård, Malmö. Affären genomförs som en bolagstransaktion där köpeskillingen beräknats utifrån ett fastighetsvärde på 137 miljoner kronor. Transaktionen bokas i det fjärde kvartalet och tillträde sker 28 december 2012.

Skanska har utvecklat och byggt fastigheten, Polisen 1, nära Rosengårds centrum. Stor vikt har lagts vid att skapa en miljöriktig och energieffektiv byggnad. Energianvändningen beräknas bli cirka 50 procent lägre än gällande byggregler och byggnaden certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), med målet att nå den näst högsta nivån, LEED Gold. Byggarbetena har också att utförts enligt Skanskas koncept Grön Arbetsplats.

Skanska har även använt en ny patentsökt metod, Deep Green Cooling, för att utnyttja den naturliga temperaturen som lagras i marken för att värma och kyla polishuset istället för elkrävande kylmaskiner eller värmepumpar.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

Kontakter

Kontakta: Camilla Wieslander, VD
Telefon +46104483289