c

Skanska förstärker inom projektutveckling

Pressmeddelande 2012-05-14 09:00 CET

Skanska fortsätter sin offensiv inom projektutveckling med fokus på kommersiella och samhällsnyttiga lokaler. Ny chef för verksamheten är Joakim Henriksson, medan Joachim Holmberg är ny affärsutvecklingschef.

 

J Henriksson och J Holmberg

Joakim Henriksson är nytillträdd chef för Skanska Sveriges projektutveckling av kommersiella fastigheter. Han har under de senaste sex åren varit regionchef för Skanskas husverksamhet i sydöstra Sverige. Nu påbörjar han arbetet med att utöka och förädla projektutvecklingsverksamheten. I dag finns tyngdpunkten i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen, men siktet är inställt på att utöka verksamheten i mellanstora städer som till exempel Jönköping, Linköping, Kalmar och Sundsvall. 

– Vi ska skapa fler affärer inom projektutveckling genom att bli bättre på att utnyttja Skanskas samlade kompetens. Samtidigt vill vi arbeta långsiktigt tillsammans med våra kunder. Skanska har en stark kassa och vill använda den till strategiska investeringar – vilket möjliggör fler goda affärer för våra kunder, säger Joakim Henriksson.

Joachim Holmberg är ny affärsutvecklingschef med ansvar för egenfinansierad utveckling av kommersiella och samhällsnyttiga fastigheter i Stockholmsregionen och de norra delarna av Sverige. Han kommer senast från befattningen som distriktschef inom Skanskas bostadsverksamhet i Stockholmsregionen.

Inom bolagets projektportfölj kan nämnas Radisson Blu-hotellet på Lindholmen i Göteborg, som beräknas stå klart under första kvartalet 2013, samt vård- och äldreboendet i Nödinge med Ale kommun som hyresgäst, med inflyttning september 2012.

Projektutveckling Kommersiellt inom Skanska Sverige arbetar framför allt med att initiera, utveckla och sälja kommersiella fastighetsprojekt. Tyngdpunkten finns i dag i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen.