c

Skanska och Sweco föreslår en tätare Öresundsregion med fler fasta förbindelser

Pressmeddelande 2014-06-30 10:30 CET

För att öka tillväxten, konkurrenskraften och livskvaliteten i Öresundsregionen fram till år 2070 behövs sex nya fasta förbindelser över Öresund, en halv miljon nya bostäder samt en kraftig utbyggnad av spårtrafiken. Det är några av förslagen i Skanskas och Swecos vision för Öresundsregionen 2070, som idag presenterades i Almedalen.

Lund

Öresund 2070 – det namn som Skanskas och Swecos visionsarbete går under – tar utgångspunkt i att invånarantalet i regionen 2070 har ökat med uppskattningsvis en miljon människor. Studien lyfter långsiktiga satsningar som skapar förutsättningar för att stärka regionens konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv.

– Syftet med vårt visionsarbete är att inleda en dialog mellan näringslivet och såväl den offentliga som den ideella sektorn om hur vi tillsammans kan realisera den potential som finns i regionen för att öka tillväxten och skapa en attraktiv region, säger Pierre Olofsson, VD, Skanska Sverige.

De sex nya fasta förbindelser över Öresund som Skanska och Sweco föreslår utgörs av en metro mellan Malmö och Köpenhamn, en förbindelse för höghastighetståg, en supercykelväg via den befintliga Öresundsbron, samt tre förbindelser mellan Helsingborg och Helsingör för godståg, persontåg och biltrafik.

– Den viktigaste åtgärden för att öka Öresundsintegrationen är fler fasta förbindelser över sundet och bättre kollektivtrafik. Med vårt förslag kan restiden mellan Helsingborg och Köpenhamn minskas med nästan 40 minuter. På så sätt knyts Sydsverige närmare Själland och regionen kan bättre nyttja fördelarna på respektive sida av sundet, säger Mats Hermansson, vd för Swecos verksamhet inom trafik och samhälle.

2070 ska Öresundsregionen ha ställt om till ett hållbart och sammanhållet kollektivtrafiksystem. Navet utgörs av Copenhagen Airport där flyg, höghastighetståg, regionaltåg och metro möts, där höghastighetståg till exempel kan ersätta flyg för resor inom norra Europa.

En halv miljon nya bostäder skapas främst genom förtätning av stråket Köpenhamn-Malmö-Lund-Helsingborg. Stort fokus läggs på att skapa attraktiva mötesplatser i städerna både för arbete och för nöje och rekreation. Genom att kraftigt bygga ut cykelinfrastrukturen, bland annat genom 300 km väderskyddad supercykelväg, frigörs attraktiva ytor i staden som tidigare upptogs av biltrafik.

Mer information om Skanskas och Swecos förslag finns på www.oresund2070.se.