c

Sociala krav integreras i nytt kontorsprojekt

Pressmeddelande 2014-06-16 07:30 CET

I samband med att Skanska har tilldelats en markanvisning vid Ullevimotet i Gårda för ett nytt kontorsprojekt, har Göteborgs Stad och Skanska kommit överens om att Skanska ska ta ett omfattande socialt ansvar. Insatserna riktar sig mot barn, ungdomar och unga vuxna med målsättningen att motverka utanförskap och främja sysselsättningen.

Genom de sociala kraven kopplade till markanvisningen tar Skanska ett tydligt och långsiktigt steg i sitt samhällsengagemang. Göteborgs Stad har redan en ambitiös hållbarhetsagenda där målsättningen är att öka antalet hållbara upphandlingar. Genom det nya samarbetet skapas en möjlighet att utvidga engagemanget till att inkludera även exempelvis markanvisningar.

– Det här blir ett unikt projekt i Göteborg. Skanska har stor erfarenhet av socialt engagemang från andra länder men i Sverige är den här typen av initiativ ännu i sin linda. Vår ambition är därför att projektet ska inspirera till att integrera social hållbarhet i samband med markanvisningar och andra upphandlingar. Projektet ligger även i framkant när det kommer till ekologisk hållbarhet, säger Micko Pettersson, VD Skanska Fastigheter Göteborg.

De sociala initiativen vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna där ett samarbete redan är initierat med Angeredsgymnasiet. Skanska kommer bland annat att erbjuda praktikplatser, projektarbeten, skoluppgifter baserade på verkliga förutsättningar samt studiebesök. De äldre eleverna kommer att erbjudas mentorskap och introduktion till yrkeslivet och byggindustrin.

– På Skanska vill vi bidra till samhället vi verkar i och det kan vi göra genom att dela med oss av vår kunskap. Vi vill ha tuffa krav på oss och önskar därför fler kunder och kommuner som likt Göteborgs Stad vågar tänka nytt, säger Anders Erlandsson, regionchef Skanska Sverige, Region Hus Göteborg.

Aktiviteterna kommer att löpa under hela projekttiden och involvera underentreprenörer och leverantörer. Även framtida hyresgäster förväntas ha en tydlig social agenda och medverka i arbetet på lång sikt. Därmed ”byggs de sociala frågorna in i väggarna”.