c

Skanska utvecklar och hyr ut industrianläggning till Wipro

Pressmeddelande 2008-03-19 09:00 CET

Skanska har tecknat avtal om att utveckla och hyra ut en industrianläggning i Östersund till indisk-ägda Wipro Infrastructure Engineering. Skanskas investering i mark och byggnader uppgår till 87 MSEK och anläggningen som ska tillverka hydraulcylindrar ska stå klar våren 2009.