c

Skanskas Rikard Espling ny VD för Samhällsbyggnadslänken

Pressmeddelande 2013-02-15 09:00 CET

Rikard Espling har utsetts att efterträda Mårten Lindström som VD för Samhällsbyggnadslänken, med tillträde den 1 maj 2013. Rikard kommer att kombinera sitt uppdrag som VD på Samhällsbyggnadslänken med sin roll som utvecklingschef på Skanska Installation.

Rikard Espling har varit ordförande för Samhällsbyggnadslänken sedan 2008, och har varit anställd på Skanska sedan 1987. Han har bland annat arbetat med husbyggnad, teknik, brobyggnad, inom Skanskas bostadsdel Nya Hem samt senast inom Skanska Installation.

– Det gläder mig att Rikard utsetts till VD för Samhällsbyggnadslänken. Skanska är en aktiv samhällsaktör i olika sammanhang, och Rikards uppdrag som VD medför att Skanska utökar sin närvaro i skärningspunkten mellan forskning, högre utbildning och näringsliv, säger Per-Ola Jönsson, regionchef i Skanska Sverige.

Samhällsbyggnadslänken vid KTH är en förening för samverkan mellan KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och företag, organisationer och myndigheter inom samhällsbyggnadssektorn. Föreningen spelar en viktig roll för både skola och näringsliv. De blivande arkitekterna och ingenjörerna får inblick i sin yrkesroll och kontakter i branschen. Medlemmarna kan vara med och påverka utbildningen samt får nära kontakt med forskning och utveckling.

Mer information om föreningen: www.samhallsbyggnadslanken.se