c

Skanskas kommentarer till energi- och klimatpropositionerna: Regeringen sätter ribban för lågt – det går att spara mer energi i bostäder och lokaler

Pressmeddelande 2009-03-17 16:05 CET

Det finns många goda ansatser i den energi- och klimatproposition som regeringen idag presenterar i sin helhet. Men ribban sätts alldeles för lågt vad gäller energieffektivisering. Exempel från runt om i landet och världen visar att det går att spara betydligt mer energi.

– Vi tycker att ribban är alldeles för lågt satt. Målet om 20 procent effektivare energianvändning till 2020 är inte tillräckligt ambitiöst. Många kommuner runt om i landet sätter betydligt högre krav för energireduceringen i nya bostäder. För lokaler arbetar Skanska och andra aktörer redan idag med minskningar på 25 procent eller mer i såväl nya som befintliga lokaler, säger Johan Gerklev, miljöchef Skanska Sverige.