c

Skanska satsar på förnyelsebara bränslen vid asfalttillverkningen

Pressmeddelande 2014-09-04 10:30 CET

Skanska tecknar intentionsavtal med PetroBio AB om installation av träpulverbrännare.

asfaltverk

Skanska påbörjar nu ett arbete med att förändra uppvärmningstekniken på asfaltverken. Avsikten är att konvertera anläggningarna från användning av fossila bränslen till användning av förnyelsebar energi i form av träpulver. Detta sker genom installation av ett system för träpulverförbränning.

Skanskas ambition är att konvertera de anläggningar som har de tekniska förutsättningarna för detta.

– Vi börjar med att konvertera ett verk i Önnestad under hösten för att samla erfarenhet. Investeringen är en del av Skanskas satsning på en grönare verksamhet. Som samhällsutvecklare arbetar vi för att begränsa vår miljöpåverkan och resursanvändning. Vårt mål är att ständigt kunna erbjuda våra kunder fler attraktiva gröna lösningar, säger Magnus Åkehag, anläggningsägare på Skanska.

– Vi är glada att Skanska väljer våra produkter. Vår breda erfarenhet av träpulver gör att vi kan skräddarsy funktioner som passar i ett asfaltverk, säger Roger Karlsson, VD för Petro Bio AB.

Varje asfaltsverk använder årligen mellan femhundra och ettusen kubikmeter olja. Det motsvarar förbrukningen för 35 000 bilresor mellan Stockholm och Göteborg. I dag används framför allt olika fossila bränslen som olja, naturgas eller gasol.

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440