c

Här är de största irritationsmomenten i svenska hem

Pressmeddelande 2013-12-09 09:00 CET

De flesta irriterar sig på något i sin bostad. Främst är det sladdar, onödiga pappershögar och oreda i skåpen som stör. Det visar en ny undersökning från Skanska där man kartlagt de största irritationsmomenten i hemmet.

Det finns många smarta knep för att skapa ordning hemma men att helt komma undan störande moment är svårt. En ny undersökning från Skanska visar att det främst är sladdar som skapar irritation i svenska hem. Det svarar mer än hälften, 54 procent.

Fyra av tio störs också av pappershögar som lämnats framme och närmare en fjärdedel, 23 procent, irriteras av oreda i skåp och lådor. Samtidigt anser 21 procent att det ständiga plockandet efter andra personer i hushållet är ett irritationsmoment och en femtedel slipper gärna lyhördheten in till grannarna.

Undersökningen visar samtidigt att närmare hälften av de tillfrågade, 47 procent, anser sig vara mer ordningsamma än övriga personer i hushållet.
42 procent tycker att de är lika ordentliga medan endast 11 procent anser sig vara mindre ordningsamma jämfört med resterande personer i hemmet.

– Det är en utmaning att helt undvika irritationsmoment i bostaden. Framförallt tycker många att ett stökigt och ostrukturerat hem är extra irriterande. Bra förvaringslösningar är därför jätteviktigt för att enkelt kunna lägga undan och organisera papper och prylar, säger Ilona Hobor, ansvarig för konsumentinsikt på Skanska.

Topplista – de största irritationsmomenten i hemmet:
1. Sladdar
2. Onödiga pappershögar
3. Oreda bland prylar i skåp och lådor
4. Plockande efter andra
5. Lyhördhet till grannarna
6. Prylar som inte står på sin plats
7. Letandet efter borttappade saker
8. Igenfrostad frys
9. Matrester som ligger kvar i slasken
10. Tvätt på tork som står framme

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd i juni 2013 via Skanskas Bopanel med 1367 medlemmar, med 536 svarande i denna undersökning.