c

Peter Camnert ny VD för AB Sydsten

Pressmeddelande 2014-10-21 10:15 CET

Peter Camnert, som närmast kommer från Skanska Maskin tillträder sin nya roll som VD för AB Sydsten den 1 januari 2015.

Peter Camnert har en gedigen bakgrund från Skanska, där han arbetat sedan 1989. Han har bland annat arbetat inom husverksamheten i väst, med betongfrågor inom det dåvarande dotterbolaget Stabilator samt varit VD och regionchef för Skanska Maskin sedan 2007. Peter Camnert efterträder Kaj Grönvall som VD för AB Sydsten och tillträder den 1 januari 2015.
 
– Jag ser fram emot att få leda Sydsten, och att utveckla våra erbjudanden och kundrelationer inom betong och bergmaterial i södra Sverige, säger Peter Camnert.
 
AB Sydsten producerar betong i Skåne, Blekinge och Halland. Vidare bedriver företaget bergtäkter, grustäkter och återvinningsverksamhet inom grus- och krossmaterial i Skåne. Man har lång erfarenhet och hög kompetens inom sina produktområden - betong, krossprodukter och grus. På flera orter är Skanskas verksamhet inom asfalt samlokaliserad med Sydsten.
 
– Det är med glädje och tillförsikt jag hälsar Peter Camnert välkommen till Sydsten. Jag är övertygad om att Peters egenskaper och hans erfarenheter såväl av att leda företag som av kund- och marknadsarbete kommer att vara mycket värdefulla i den framtida utvecklingen av bolaget, säger Per Åkerman, vice VD i Skanska Sverige AB.
 
AB Sydsten är ett hälftenägt dotterbolag till Skanska och Unicon Beton.