c

Finansieringsavtal och turbinupphandling på plats för Mullbergs vindkraftspark

Pressmeddelande 2012-11-21 08:30 CET

I enlighet med pressmeddelandet från den 20 augusti i år investerar Skanska Infrastructure Development och Jämtkraft tillsammans i en vindkraftsanläggning med en totalkostnad om cirka 1,2 miljarder kronor. Projektbolaget har nu även slutit avtal om finansiering och turbinupphandling. Skanskas och Jämtkrafts ägarandel uppgår till 50 procent vardera. Byggkontraktet för Skanska Sverige är värt cirka 200 miljoner kronor och bokas i fjärde kvartalet.

Mullbergs Vindpark omfattar 26 vindkraftverk och ligger i Rätan, Bergs Kommun. Vindkraftverken levereras av Siemens och kommer att ha en sammanlagd effekt på 78 MW och en årsproduktion om ungefär 245 GWh, vilket kan försörja cirka 50 000 hushåll med el. I och med investeringen i Mullbergs producerar Skanska mer el än vad företaget förbrukar på alla byggen och arbetsplatser i Sverige.

Skanska går in i projektet som investerare och byggentreprenör och kraftbolaget Jämtkraft bidrar med kunskaper inom elnät, produktion och elhandel.

Jemtska, ett gemensamägt bolag mellan Skanska och Jämtkraft, är byggentreprenör och svarar för byggnation av vindkraftsparken och anslutning till elnätet. Arbetet har påbörjats och elproduktion beräknas starta under senare delen av 2013. Erforderliga miljötillstånd och bygglov har erhållits.