c

Närhet till skola och förskola viktigast när barnfamiljer ska flytta

Pressmeddelande 2010-12-29 13:30 CET

Närhet till skola och förskola samt en god utemiljö är de viktigaste faktorerna för svenska barnfamiljer när de ska flytta. Det visar en ny Sifo-undersökning som Skanska låtit genomföra.

Skanska har undersökt barnfamiljers behov vid eventuell flytt. På frågan om vad som är viktigt med det nya bostadsområdets omgivning svarar nästan 4 av tio ”närheten till skola”, medan var tredje svarar ”närheten till dagis och förskola”.

Tre av fyra svarar samtidigt att en garanterad tillgång till förskoleplats skulle underlätta deras flytt. Mer än varannan person svarar dessutom att de kommer att vara i behov av ny förskoleplats i samband med en flytt.

I slutet av november presenterades ett unikt samarbete mellan Skanska och Friluftsfrämjandet I Ur och Skur om etablering av förskolor och skolor vid utveckling av bostadsområden, där det erbjuds en möjlighet.

Resultatet i Sifo-undersökningen bekräftar behovet av samarbete. Trots att det finns nya bostadsområden som skulle passa människors behov och önskemål bättre flyttar man inte då närheten till exempelvis skola och förskola inte kan erbjudas.

Tidigare forskning visar även att det är barnfamiljer som är mest negativ till att flytta – att skaffa ny förskol- eller skolplats blir en för hög tröskel.

Detta problem hoppas nu Skanska och Friluftsfrämjandet I Ur och Skur kunna erbjuda en lösning på.

Exempel på resultat ur undersökningen:

Topp 5: Vad tycker du är viktigt när det gäller ditt bostadsområdes omgivning? (på en skala ett till fem)

Nära till skola                        37 %

Nära till dagis/förskola            33 %

Lite trafik/bilfria områden        33 %

Lugnt område/fridfullt             22 %

Nära till natur/naturområden    26 %

Kommer ni att vara i behov av förskoleplats/dagbarnvårdare i samband med en eventuell flytt?     

Ja, vi är i behov av förskoleplats/dagbarnvårdare            59%

Ja, så snart som möjligt efter flytten                                 49 %

Ja, inom det närmaste året efter flytten                              8 %

Ja, men inte inom det närmaste året efter flytten                  2 %

Nej, jag/vi räknar i så fall med att behålla platsen                 29 %

(flyttar inom samma område)

Nej, vi kommer inte att vara i behov                                   12 %

Skulle en garanterad tillgång till förskoleplats underlätta vid en eventuell flytt för dig och din familj?                  

Ja                  73 %

Nej                 27 %

(Källa: TNS Sifo november 2010. Sammanlagt har 500 svenska barnfamiljer intervjuats.)