c

Skanska femfaldigt prisat för arbetsmiljö

Pressmeddelande 2011-11-21 15:00 CET

Skanska har vunnit fem av sju arbetsmiljöpriser som Trafikverket delar ut för 2011. Priserna avser väg- och järnvägsprojekt. De är en uppmuntran för systematiskt arbetsmiljöarbete och engagemang för att minska olyckor på arbetsplatserna.

Skanskas vinnande projekt är:

  • Bangårdsförlängningen i Abisko Södra.
  • Upprustning och kapacitetsförstärkning av järnvägen Ställdalen – Hällefors.
  • Östra förbifarten i Katrineholm.
  • Norra Länken, NL 52, Trafikplats Värtan.
  • Projekt Hallandsås.

– Det här är naturligtvis väldigt glädjande och ett kvitto på att vårt fokus på säkra arbetsplatser uppmärksammas även externt. Även i fjol tilldelades vi merparten av Trafikverkets arbetsmiljöpriser, vilket visar att vi är på rätt väg i det systematiska arbetet med att skapa olycksfria arbetsplatser, säger Patrik Larsson, vice VD, Skanska Sverige.

Gemensamt för arbetet i de prisade projekten är tydliga arbetsberedningar samt ett öppet och gott arbetsklimat som involverar alla som är verksamma på arbetsplatserna. Dessutom finns en gedigen och lättillgänglig dokumentation av arbetsmiljöarbetet.

Bangårdsförlängningen i Abisko Södra innebär en förlängning av bangården för att kunna ta emot längre malmtåg samt en förnyelse av stationsområdet.

På järnvägssträckan Ställdalen – Hällefors i Örebro utför Skanska en upprustning av den enkelspåriga järnvägen i syfte att ge högre komfort och skapa möjlighet för tyngre trafik.

Östra förbifarten i Katrineholm utgör 14 kilometer mötesfri väg med 12 broar, varav en 300 meter lång över vatten och en över järnväg.

Norra länken, NL 52. Trafikplats Värtan utgör en del av en vägförbindelse genom Stockholm som är tänkt att avlasta Valhallavägen och Lidingövägen.

Projekt Hallandsås. Här bygger Skanska två parallella järnvägstunnlar, 8,7 kilometer långa. Projektet är även nominerat till internationella tunnelbyggarbranschens pris för årets Tunnelprojekt och Årets Miljöinitiativ senare i år.

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440