c

Skanska utvecklar nya kontorslokaler i Malmö...

Pressmeddelande 2006-08-23 15:25 CET

Skanska utvecklar nya kontorslokaler i Malmö - investerar 200 miljoner kronor – tecknar hyresavtal med Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Skanska fortsätter att utveckla, bygga och hyra ut nya kontorslokaler på Hjälmarekajen på Universitetsholmen i Malmö. Skanska och Öhrlings PricewaterhouseCoopers har tecknat ett sjuårigt hyresavtal. Skanskas investering uppgår till 200 miljoner kronor.

Den nya kontorsbyggnaden på Hjälmarekajen kommer att omfatta totalt 8.500 kvm kontorsyta där Öhrlings PricewaterhouseCoopers hyr 3.700 kvm.