c

Skanska bygger nytt forskningslaboratorium åt Karolinska Institutet i Solna

Pressmeddelande 2010-03-29 09:00 CET

Skanska har fått i uppdrag av Akademiska Hus Stockholm att bygga ännu ett forskningslaboratorium på Karolinska Institutet Science Park, KISP, i Solna. Science for Life Laboratory, som verksamheten heter, har som vision att skapa ett av världens fem främsta centra för storskalig biovetenskap.