c

Pressmeddelande: Skanska bygger miljöriktigt rättscentrum i Örebro åt Norrporten för 255 miljoner kronor

Pressmeddelande 2010-10-20 09:00 CET

Skanska bygger Örebros nya rättscentrum som skapar moderna och säkra arbetsplatser åt Polisen, Tingsrätten, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten. Kund är Norrporten som tillsammans med Skanska lägger stor vikt vid att göra lokalerna energieffektiva och miljöriktiga.

Öppenhet, ökad säkerhet och miljöansvar är ledstjärnorna för skapandet av Rättscentrum. Målet är att det sju våningar höga nybygget på cirka 18 000 kvm ska certifieras enligt det internationella miljöklassificeringssystemet LEED på minst Guld-nivån, den nästa högsta nivån. Rättscentrum blir därmed den första byggnaden i Örebro som blir miljöklassad enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Uppdraget uppgår till 255 miljoner kronor för Skanskas del och omfattar en nybyggnad i kvarteret Porten som binds samman med gångar med det befintliga polishuset i kvarteret Lantmäteriet, som kommer att byggas om och till.

– Nu får vi ett modernt rättscentrum i Örebro för alla de fyra rättsvårdande myndigheterna, som ett resultat av ett långsiktigt samarbete. Ambitionerna är höga när det gäller byggnadens säkerhet för personal, vittnen, allmänhet samt de frihetsberövade. Dessutom miljöklassificerar vi byggnaden enligt internationella systemet LEED, vilket innebär långtgående åtaganden vid byggande och förvaltning, säger Anders Wiklander, VD för Norrporten.

Bygget inleds omgående och kommer att färdigställas under 2012. Projektet genomförs som ett partneringprojekt, en samarbetsform med flera fördelar, bland annat ett mycket nära samarbete med kunden under hela byggprocessen.

– Vårt goda samarbete med Norrporten fortsätter och nu skapar vi tillsammans ett nytt centralt landmärke i Örebro. Det är ett bygge som kommer att genomsyras av energieffektivitet, miljöhänsyn, god arbetsmiljö och kundnöjdhet, säger Hans Andersson, distriktschef på Skanska.

Skanska har de senaste åren genomfört ett antal större byggprojekt i samarbete med Norrporten. Nya lokaler har exempelvis skapats åt Bolagsverket i Sundsvall och i Jönköping pågår bygget av Domstolsverkets nya huvudkontor. I Stockholm har Norrporten förvärvat fastigheten Flat Iron Building av Skanska.