c

Skanska bygger vall för att skydda Kristianstad från Helge å

Pressmeddelande 2011-01-31 11:15 CET

Skanska har fått uppdraget av Kristianstad Kommun att bygga en skyddsvall för att skydda staden från översvämning. Kontraktssumman uppgår till cirka 36 miljoner kronor.

Skanska har fått uppdraget av Kristianstad kommun att bygga en 550 meter lång skyddsvall för att skydda Kristianstads stadskärna mot översvämning. På toppen av skyddsvallen byggs en gångväg, vilken går genom Kristianstads Vattenrike. Även en ny platsgjuten pumpstation kommer att byggas för att säkerställa hanteringen av dagvatten vid översvämning. Arbetena kommer att påbörjas i januari 2011 och ska slutföras 2013.

– Ett viktigt projekt där Skanskas med sin breda kompetens säkerställer att en säker och stabil vall byggs för att skydda staden från Helge å, säger Mats Spansk, distriktschef, Skanska Sverige.

Projektet kommer att sysselsätta cirka 20 personer.