c

Skanska bygger flerbostadshus i Umeå

Pressmeddelande 2011-12-09 08:32 CET

Skanska vidareutvecklar området Gimoborg med ett nytt flerbostadshus i kvarteret Kolmilan. Huset, som blir åtta våningar högt består av 48 lägenheter i storlekarna 2-4 rum och kök. Beräknad inflyttning årsskiftet 2012/2013.

Kolmilan, Gimoborg

Området Gimoborg ligger på gränsen mellan Gimonäs och Carlhem i nära anslutning till Universitetet och sjukhuset i Umeå. Här finns närhet till grönområden och bussförbindelse till centrum som ligger på cirka tre kilometers avstånd.

- Umeå är en stad i snabb tillväxt och vi gläds åt att axla vår roll som samhällsbyggare. Det är trevligt att kunna satsa på ett bostadsprojekt som detta även när marknadsförhållandena är kärva. Vi har märkt ett stort intresse för lägenheter i Gimoborg och tror på Umeå som framtidsstad, säger Mats Eriksson, distriktschef, Skanska Sverige.

Skanska har ett exploateringsavtal med kommunen för att bygga huset som utgör etapp tre i Gimoborg. Grannhuset, etapp 1, färdigställdes 2010 och utgörs även det av bostadsrätter i ett område som blivit populärt i och med närheten till arbete, skolor, dagis och kommunal service.

- Vi tar fasta på områdets gröna karaktär och närmiljön förses med stora grönytor, buskar och häckar. Vi vet också att ljuset har stor betydelse på våra breddgrader och därför byggs huset med stora glasade partier i trapphus från markplan upp till översta våningsplanet. Det finns också möjlighet att ha dubbla balkonger för att kunna ta del av såväl morgon- som kvällssol, säger Mats Eriksson.

Mer information om projektet finns på www.skanska.se/kolmilan.