c

Skanskas satsning på ny småhusfabrik i Gullringen ger ett 70-tal nya jobb

Pressmeddelande 2010-01-22 10:00 CET

Skanska bygger en ny produktionsanläggning för småhus i Gullringen. Den nya anläggningen kommer att leverera kostnadseffektiva trähus till alla Skanskas projekt i Sverige och Norge. Expansionen innebär nyanställningar för ett 70-tal personer.