c

Skanska Nya Hem och JM förvärvar Täby Galopp

Pressmeddelande 2011-05-27 13:00 CET

Skanska Nya Hem och JM förvärvar markområdet där Täby Galoppbana nu ligger, genom förvärv av vardera 50 procent i Svensk Galopp Fastighets AB, med tillträde den 1 juli 2011.

Den initiala köpeskillingen för samtliga aktier i Svensk Galopp Fastighets AB uppgår till 200 Mkr med betalning fördelad över 15 månader.

Ytterligare köpeskillingar kommer att fastställas och utbetalas i takt med att detaljplaner erhålls och produktionsstarter sker. Sammantagen projekttid bedöms till 15-20 år.

Markområdet omfattar cirka 50 hektar och omfattar, enligt översiktsplanen, en helt ny stadsdel med totalt cirka 4 000 bostäder samt arbetsplatser och serviceutbud. Innan det formella planarbetet påbörjas kommer ett visionsarbete att genomföras tillsammans med Täby kommun.

– Stockholm är i stort behov av fler bostäder för att kunna fortsätta utvecklas som en attraktiv stad. Tillsammans med Täby kommun och JM får vi möjlighet att utveckla en helt ny stadsdel där tusentals människor kommer bo, leva och arbeta, säger Anette Frumerie, vd på Skanska Bostadsutveckling Norden.