c

Skanska river Malmömässan för att ge plats för nya bostäder och kontor

Pressmeddelande 2010-04-19 11:00 CET

Skanska ska på uppdrag av Diligentia riva Malmömässan i Västra Hamnen. Rivningen är startskottet för utvecklingen av nya bostäder, kontor och handel på en markyta om cirka 100 000 kvm.