c

Skanska och Jämtkraft bildar bolag för vindkraftsutbyggnad

Pressmeddelande 2009-07-01 09:30 CET

Skanska och Jämtkraft, Jämtlands ledande energibolag, bildar ett gemensamägt bolag för att erbjuda en komplett uppsättning tjänster inom etablering av vindkraftsparker i Sverige. Bolaget riktar sig till landets vindkraftsbolag, med planer för cirka 4 000 nya vindkraftverk i Sverige fram till år 2016.