c

Grönt guldregn över Skanska på Green Building Awards

Pressmeddelande 2014-11-12 09:00 CET

Skanska tog i måndags emot pris för fyra olika projekt på prisutdelningen av Sweden Green Building Awards i samband med konferensen Building Sustainability SGBC14.

SGBC awards

Sweden Green Building Awards delas ut för tredje året i rad till de främsta svenska projekten inom hållbart byggande och stadsplanering. Ny kategori för i år är bästa hållbara anläggningsprojekten i Sverige, såväl färdiga som pågående. Skanska tog emot pris för följande projekt:

Hagaborgsskolan som Skanska har byggt i Karlstad får priset som Sveriges bästa miljöbyggnad med motiveringen att Karlstad kommun visat att de gör rätt satsningar på miljön för elever och lärare. Genom hårt arbete med att inomhusmiljön ska vara den bästa möjliga, i en miljö där man annars ofta sett problem med astma och allergier, har man skapat en skolmiljö som är ett föredöme för resten av landets skolor.

I kategori LEED tilldelades Skanskas huvudkontor Entré Lindhagen pris med motiveringen att Skanska har byggt ett kontor som är ett föredöme för framtida kontor i Sverige med innovativa lösningar som helt egen försörjning av kyla, dagsljusbelysning i hela byggnaden samt ängstak med bikupor som komplement till sedumtaket.

I kategorin ”Innovation och samverkan kring hållbar utveckling av anläggningsprojekt 2014 – färdigställda projekt” vann Sjisjka vindkraftpark i Gällivare. Juryn motivering: ”Genom en proaktiv och ärlig dialog såväl inom projektet som med närboende har projektet uppnått hög social hållbarhet samt för innovativa lösningar.”

I kategorin Pågående anläggningsprojekt tilldelades Spårväg City pris för ett systematiskt och kreativt hållbarhetsarbete som med stort engagemang hos visat på många innovativa och hållbara åtgärder i projektet, såsom tillgänglighetstest i fullskala, bodystorming, vattenbesparing och bioasphalt.

Konferensen Building Sustainability SGBC14 är en av de största nordiska mötesplatserna för hållbart byggande med debatter och föreläsningar med fokus på hållbarhet inom byggande och stadsplanering.