c

Här är de största farorna i svenskarnas vardag

Pressmeddelande 2013-06-04 09:00 CET

När svenska folket listar de farligaste inslagen i sin vardag hamnar trafikrelaterade situationer på en klar förstaplats. 79 procent av svenskarna svarar att vistas i trafiken är det mest riskfyllda de gör, varav bilkörning upplevs som det mest riskabla (48 %), följt av att cykla (21 %). Det visar en färsk undersökning som Skanska låtit TNS Sifo genomföra.

Varje dag utsätter vi oss för risker i vardagen och varje gång vi gör det utsätter vi både oss själva och vår omgivning för fara. De situationer som svenskarna upplever som farligast i vardagen är kopplade till trafiken. Men det visar sig även att 15 procent av svenskarna tycker att reparationer och renoveringar i hemmet är det mest riskfyllda. Nio procent av svenskarna uppger sin hobby som det mest riskabla.

– Skulle vi alla bli mer riskmedvetna och prioritera säkerhet skulle många skador och olyckor gå att undvika. Säkerhet handlar mycket om attityder, men även om ansvarstagande och omtänksamhet både mot sig själv och sin omgivning, säger Per Åkerman, arbetsmiljödirektör på Skanska.

Orsakerna till varför svenskarna utsätter sig för risker varierar. De flesta gör det utan att veta varför (37 procent). 32 procent menar att det beror på att de inte tänker på risken, medan 14 procent gör det på grund av stress.

I undersökningen svarar tio procent av svenskarna att det mest riskfyllda de gör i sin vardag är att vistas på sin arbetsplats.

– Den siffran måste bli lägre oavsett bransch. Alla har rätt att komma hem från arbetet oskadda. Därför har vi på Skanska en nollvision för olycksfria arbetsplatser. Men för att nå dit måste vi alla ta ansvar, både i arbetet, trafiken och på fritiden, säger Per Åkerman.

Skanska genomför varje år Safety Week, världens största satsning på arbetsmiljö som genomförs av ett företag. I syfte att få fler att reflektera över sitt säkerhetsbeteende även i vardagen har Skanska tagit fram Säkerhetskollen – ett Facebook-test där man får reda på vilken riskpersonlighet man är. Gör testet här: https://sakerhetstestet.se/kollen

Topplista – det mest riskabla i svenskarnas vardag
1. Att köra bil, 48 %
2. Att cykla, 21 %
3. Reparationer och renoveringar i hemmet, 15 %
4. Vistas på min arbetsplats, 10 %
5. Utöva min hobby, 9 %