c

Sigtuna kommun först ut med att välja Skanskas biotillverkade asfalt

Pressmeddelande 2011-06-20 14:15 CET

Genom att välja biotillverkad asfalt från Skanska minskar Sigtuna kommun sitt koldioxidutsläpp med 137 ton under 2011.

I sitt arbete med att bli världsledande inom grönt har Skanska beslutat sig för att använda förnyelsebar rapsolja vid tillverkning av asfalt. Den biotillverkade asfalten är lika svart som all annan asfalt, men genom att använda förnyelse-bar rapsolja för att driva asfaltverket reducerar Skanska koldioxidutsläppen vid tillverkningsprocessen med hela 65 procent jämfört med asfalt tillverkad med vanlig eldningsolja.

Sigtuna kommun har valt att köpa 10 000 ton av den biotillverkade asfalten, vilket är cirka 80 procent av kommunens totala årsförbrukning.

– Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) i Sigtuna kommun är glada över att vara den första kunden, säger Gunilla Lundqvist, (MP) kommunalråd, Sigtuna kommun.

– Vi är stolta över att kunna erbjuda Sigtuna kommun vår biotillverkade asfalt, som konkret kommer att bidra till deras arbete med att minska kommunens klimatpåverkan, säger Johan Hugolf, distriktschef på Skanska.

Kommunen har 40 000 invånare, ett expansivt bostadsbyggande och en stark utveckling inom företagande och infrastruktur. Närheten till natur och vatten sätter sin tydliga prägel på livet i Sigtuna kommun och långsiktiga miljö- och klimathänsyn är högt prioriterade.

– Den biotillverkade asfalten passar väl in i vårt fokusområde: Miljö, Klimat och Naturvård. Det är väldigt spännande att få vara med och minska våra koldioxidutsläpp med 137 ton per år, fortsätter Gunilla Lundqvist (MP).

 

Kontakter

Kontakta: Johan Hugolf, Distriktschef
Telefon +46104487134