c

Vilket kontor ökar produktiviteten bäst – globalt projekt tar fram nya mätetal

Pressmeddelande 2014-03-04 15:15 CET

Skanska medverkar i ett globalt samarbetsprojekt om kontorsbyggnaders inverkan på hälsa och produktivitet. Projektet leds av World Green Building Council och ska definiera och ta fram ekonomiska mätetal som gör det lättare att jämföra och utvärdera lokaler med hänsyn till gröna värden.

Allt fler organisationer förstår affärsfördelarna med grönare och sundare byggnader. Även en mindre förbättring av medarbetarnas hälsa och produktivitet kan påverka lönsamheten betydligt. Studier visar att en förbättrad ventilation kan ge en ökad produktivitet om cirka 11 procent. Bättre belysning kan öka produktiviteten med upp till 23 procent. En grönare arbetsplats är dessutom viktig för att kunna rekrytera och behålla medarbetare.

– Byggnaders inverkan på människors hälsa, välbefinnande och prestationsförmåga måste alltid övervägas. För att kunna göra det på bästa sätt krävs utveckling av både verktyg och mätmetoder. Därför tycker vi på Skanska att det ska bli mycket intressant att vara med i det här globala projektet, säger Staffan Haglind, direktör Gröna affärer på Skanska AB.

Målet med projektet är att etablera ett gemensamt sätt att mäta sambandet mellan gröna byggnader, positiva effekter på människor och ökad lönsamhet. Vad är bästa praxis för hur man utnyttjar kontorsbyggnaders dagsljus, ventilation samt kontorsmiljö? Vad är det ekonomiska värdet av påverkan på människorna? Resultaten kan användas för mer välgrundade beslut när det gäller att hyra eller köpa kontorsbyggnader. Det möjliggör jämförelser mellan olika byggnader, vilket kan bidra till ett ytterligare ökat fokus på de gröna frågorna.

Den slutliga rapporten kommer att presenteras under hösten 2014.
Projektet utgår från WorldGBCs rapport The Business Case for Green Building från 2013 där Skanska var en av tre huvudsponsorer. http://www.worldgbc.org/business-case/

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440