c

Skanskas huvudkontor miljöcertifierat enligt LEED Platinum

Pressmeddelande 2014-04-11 11:20 CET

Med hjälp av gröna ängsväxter och bin på taket, el från vindkraftsparken i Sjisjka och ett egenpatenterat kylsystem har Skanskas nya huvudkontor Entré Lindhagen certifierats enligt det internationella certifieringssystemet LEED.  Byggnaden har klarat kraven för den högsta nivån – Platinum.

Bigård på Skanskas tak

Skanskas nya huvudkontor Entré Lindhagen på västa Kungsholmen stod klart i januari 2014. Kontoret, som Skanska delar med Nordea, är en av de största nybyggda kontorsfastigheterna i Sverige. Det är också en av de klimatsmartaste. Ett kvitto på det kom när Green Building Certification Institute godkände certifieringen av huvudkontoret i högsta kategorin, Platinum, enligt den internationella miljöcertifieringen LEED.

Skanska är det svenska byggföretag som har byggt flest LEED-certifierade projekt sammanlagt. Den samlade erfarenheten har använts för att hitta innovativa lösningar under både projekterings- och byggnationsfas. Bland annat drivs byggnaden nästan uteslutande med el från den egna vindkraftparken i Sjisjka. Skanska har även använt det egna patenterade kylsystemet Skanska Deep Green Cooling för att skapa ett hus som är självförsörjande på kyla.

– Hållbarhetsfrågor är ständigt närvarande i allt vi gör på Skanska. Vi uppmuntrar våra kunder att ställa tuffa miljökrav. Det är därför en självklarhet att våra egenutvecklade projekt ska vara LEED-certifierade. Vi måste leva som vi lär, särskilt på vårt eget huvudkontor, säger Caroline Arehult, VD Skanska Fastigheter Stockholm, som själv är imponerad över de smarta hissarna som regenererar energi ut i husets system.

Förutom smarta lösningar vad gäller el och kyla har Skanska satsat på miljövänliga transporter med bland annat en miljöbilspool med elhybridbilar och ett stort cykelgarage.

– Under projektets gång har vi arbetat hållbart på alla nivåer. Förutom de tekniska lösningarna lyckades vi även med hjälp av två avfallsspecialister återvinna 99 procent av byggavfallet. LEED-certifieringen är för mig ett kvitto på att vi har lyckats leva upp till våra högt ställda ambitioner, säger Caroline Arehult.