c

Skanska bygger nya förskolor i Örebro

Pressmeddelande 2013-03-04 11:00 CET

Måndag 4 mars sätts spaden i jorden för byggandet av förskolan Grönkulla i Adolfsberg, Örebro. Det blir den tredje förskolan som Skanska bygger i distriktet inom ramen för ett strategiskt partneringavtal med Futurum fastigheter i Örebro AB.

Förskola Örebro

Partneringavtalet ger utrymme för upprättande av totalt sju förskolor i Örebro med omnejd. I dagsläget är kontrakt skrivna för fyra. Det rör förskolorna Växthuset i Örebro och Garphyttans förskola i Garphyttan där byggnadsarbetena inleddes i oktober 2012 respektive januari i år; Grönkulla med byggstart i dag samt förskolan Heimdal med byggstart efter sommaren. Kontraktsvärdet för de fyra förskolorna är cirka 100 miljoner kronor.

– Vi är mycket nöjda med det här partneringavtalet som skapar förutsättningar för att i nära samarbete med kunden bygga moderna förskolor som lever upp till högt ställda hållbarhetskrav. Samtliga förskolor byggs under väderskydd, vilket bland annat borgar för en bra arbetsmiljö. Dessutom kommer energianvändningen att vara cirka hälften av förbrukningen i ett standardhus men med bibehållen inomhuskomfort, säger Daniel Larsson, projektchef Skanska Sverige.

Förskolorna byggs enligt samma modell, i två plan med fem avdelningar och kök med plats för 100 barn per förskola.

– Vår ambition är att få högkvalitativa förskolor som får plats på de relativt sett små tomter som finns att tillgå. Det är därför förskolorna byggs i två plan. För att säkerställa en bra miljö för barnen och personalen så har vi haft personal och skyddsombud med i planeringsarbetet. Allt sammantaget vill vi att barn och personal ska uppleva att de fått en miljö att vistas i som är bra på alla sett, säger Göran Lunander, VD, Futurum Fastigheter i Örebro AB.

Som ett led i att minska energiförbrukningen och leva upp till högt ställda hållbarhetskrav kommer byggnaderna att förses med ett bakteriellt reningssystem för köksventilation, soprum samt för köksavlopp. Genom att tillsätta speciella bakterier i köksventilationen kan ventilationssystemet hållas rent från fett, vilket resulterar i bättre värmeåtervinning och minskad energianvändning. Även genom att minimera lukt från soprum med hjälp av bakteriell rening minskas energiåtgång genom att soprummen inte behöver förses med kylsystem. I köksavloppen sker bakteriell nedbrytning, vilket bland annat resulterar i färre lastbilstransporter för tömning av fettavskiljarna.

Samtliga nu kontrakterade förskolor kommer att ersätta befintliga byggnader som rivs eller kommer att rivas. Byggtiden är beräknad till cirka tio månader per förskola.

Kontakter

Kontakta: Daniel Larsson, Träarbetare
Telefon +46104496294