c

Skanskas nya putsvägg fyller ett år

Pressmeddelande 2009-05-27 13:40 CET

För drygt ett år sedan, i april 2008, lanserade Skanska en ny standardvägg med luftspalt. Den nya väggen är ett resultat av att Skanska redan 2007 förbjöd användningen av lätta enstegstätade putsväggar. Erfarenheterna av den nya väggen är mycket goda.