c

Skytrain tog hem Skanskas studentpris

Pressmeddelande 2012-03-21 13:00 CET

Varför inte använda tunnelbanesystemet för att göra sophanteringen smartare? Eller bygga bostäder i form av moduler som de boende kan ta med sig när de flyttar? Kreativiteten flödade när landets studenter skickade sina bidrag till Skanskas studenttävling som nu har avgjorts.

Framtidsstaden

I år är första gången som studenttävlingen Skanska Sustainable Cities 2012 arrangeras. Syfte är att hitta nya idéer och visioner för hur tillväxt i våra storstäder ska kunna kombineras med ett hållbarhetsperspektiv.

Utmaningen som studenterna ställdes inför var hur våra storstäder kan utvecklas på ett smartare sätt i framtiden. Fokus skulle ligga på en ökad mångfald och minskad resursanvändning. De skulle även involvera människors olikheter samt mångfald som en tillgång för att öka regionernas attraktivitet.

Bland bidragen som kom in fanns många spännande idéer som sopsortering via tunnelbanesystemet och bostäder i silos samt en stad med omformliga och flyttbara byggnader.

Tävlingen attraherade fler än 50 spännande tävlingsbidrag samtidigt som över 1 000 personer engagerade sig i tävlingen genom att rösta på sitt favoritbidrag.

Av dessa valdes femton ut till en finalomgång där bidragen presenterades inför en jury vid respektive tävlingsort - Stockholm, Göteborg och Malmö. Efter engagerande presentationer av alla inblandade finalister utsågs tre vinnarbidrag.

I Stockholm vann Anja & Yrsa Lindberg som studerar inredningsarkitektur på Konstfack respektive humanekologi på Göteborgs Universitet med bidraget Framtidstaden.

– Det vinnande bidraget har visat på en bra och genomtänkt idé om hur ökad hållbarhet och mer mångfald kan kombineras med hur Stockholm kan utvecklas för framtiden. Anja och Yrsa Lindbergs filosofi där flera uppslag har vävts ihop till en helhet, ger nya tankar och inspiration för samhällsbyggandet i regionen. De har hittat inspiration från flera länder och kulturer och skapat något nytt utöver det vanliga säger juryns ordförande Anders Ekegren, Stadsbyggnadskommunalråd i Solna och ordförande i Kommunförbundet Stockholms läns miljö- och samhällsutvecklingsberedning.

Tävlingen genomförs i samband med Skanska Framtidsdagar som även delar årets tema: hållbarhet och mångfald som regionala tillväxtmotorer.

– Syftet med tävlingen var att samla idéer och visioner för tillväxt med ett tydligt hållbarhetsperspektiv och skapa engagemang hos studenterna. Vi låter dessutom vinnarna presentera sina bidrag inför en samlad grupp politiker och beslutsfattare inom stadsutveckling som ett intressant inspel inför diskussionerna med regionens främsta debattörer, säger Peter Neuberg, regionchef på Skanska.
Presentationen sker på Skanskas Framtidsdag i Kulturhuset. Förutom äran och möjligheten att presentera sin vision för regionens beslutsfattare erbjuds en studieresa till New York där man kommer att besöka några av Skanskas viktigaste byggprojekt.

För mer information och fler bidrag i Skanska Sustainable Cities Challenge 2012, vänligen besök:
http://www.skanskasustainablecities.se/

För mer information gällande Skanskas Framtidsdag, vänligen besök:
http://www.skanska.se/skanskasframtidsdag