c

Pressmeddelande: Skanska förbereder storsatsning på gröna kontor på Kungsholmen – startar rivning av Lustgården

Pressmeddelande 2010-10-18 09:00 CET

Skanska förbereder för en storsatsning på nya klimatsmarta kontor på Kungsholmen i Stockholm. Inom kort påbörjas rivningen av kvarteret Lustgården 14 för att ge plats åt 55 000 kvadratmeter energieffektiva och moderna kontor.

Satsningen är Skanskas största på många år och den nya fastigheten kommer inrymma de mest miljöriktiga kontoren som Skanska hittills har utvecklat i Stockholmsområdet.

Nya Lustgården blir en naturlig fortsättning av det huvudkontorsstråk som det senaste decenniet växt fram längs Lindhagensgatan. Här ligger redan huvudkontoren för företag som Securitas, Skandia, mobiloperatören 3, SL och Electrolux.

– Den nya fastigheten blir perfekt anpassad för företag som behöver större, sammanhängande moderna kontorsytor. Det fantastiska skyltläget utmed Sveriges mest trafikerade väg, Essingeleden, och de goda kommunikationerna gör också läget mycket attraktivt, säger Caroline Arehult, VD för Skanska Fastigheter Stockholm.

Den flexibla utformningen av lokalerna gör att även mindre företag får en möjlighet hitta passande ytor och skapa en egen identitet. Det kommer också att finnas gott om garageplatser i huset och närhet till service och allmänna kommunikationer.

De nya kontoren kommer att genomsyras av miljöhänsyn – såväl vad gäller inneklimat som materialval och energieffektivitet. Fastigheten blir först i Stockholm att miljöklassas på den högsta nivån, Platinum, enligt det internationella certifieringssystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) och även enligt Bygga Bo-dialogen.

Energianvändningen kommer att bli minst 50 procent lägre än gällande normer. Särskild vikt läggs vid att minska fastighetens påverkan på klimatet via koldioxidutsläpp, bland annat kommer en ny energieffektiv patentsökt lösning för att kyla byggnaden att provas. Byggnaden kommer att klimatdeklareras men stor vikt läggs även vid materialval samt att skapa en effektiv och samtidigt hälsosam inomhusmiljö. Stort fokus kommer att läggas på att skapa en god ljudmiljö.

– Uthyrningsarbetet är igång och vi märker ett stort intresse för den här typen av riktigt gröna kontor och med goda kommunikationer och bra skyltläge. Vi hoppas kunna starta bygget när rivningen är klar, säger Caroline Arehult. 

Rivningsarbetet av det befintliga huset påbörjas inom kort. Huset byggdes för ca 30 år sedan, men är redan omodernt med sina små sammanhängande ytor, brist på ljusinsläpp och höga energiförbrukning. Miljöambitionerna är höga även under rivningen och målsättningen är att 95 procent av materialet skall återanvändas eller återvinnas.

I samma kvarter som det nya kontorshuset kommer att uppföras kommer Skanska också att utveckla ca 150 nya bostäder.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik, verksamhetslokaler och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Osloregionen i Norge samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.