c

Skanska bygger om Vivalla åt ÖrebroBostäder AB

Pressmeddelande 2012-08-17 11:00 CET

Skanska har tecknat ett partneringavtal med ÖrebroBostäder för om- och nybyggnad av stadsdelen Vivalla i Örebro. Kontraktet innebär renovering, rivning, nybyggnation, stora förändringar avseende utemiljön, och sträcker sig över en fyraårsperiod.

Avtalet innefattar åtta deletapper som avropas enskilt under fyraårsperioden. Separata överenskommelser träffas inför starten av varje enskild etapp. Arbetet kring starten av etapp 1 och 2 pågår nu för fullt med ett ordervärde på 82 miljoner kronor. Vid fullföljande av samtliga etapper uppgår det totala ordervärdet till 600 miljoner kronor.

Förnyelsen av Vivalla innebär bland annat att husen ska bli mer energieffektiva samtidigt som gårdar och närmiljö rustas upp. Syftet med förnyelsen är att bygga en hållbar boendemiljö för framtiden, såväl ekonomiskt och ekologiskt som socialt.

En annan del av projektet är att ge arbetslösa boende i stadsdelen en chans att få arbete. Tillsammans med ÖrebroBostäder kommer Skanska att skapa praktikplatser och ge utbildning som förhoppningsvis kan skapa framtida arbeten för de arbetslösa.

- Vi är väldigt glada och stolta för att ha fått förtroendet av ÖrebroBostäder AB att bidra med vårt kunnande och engagemang i detta projekt. Det är inte bara ett traditionellt byggprojekt, utan innehåller även sociala aspekter i form av en arbetsmarknadssatsning för arbetslösa. Den här insatsen ligger väl i linje med Skanska syn på samhällsbyggande; att utveckla våra städer på ett hållbart sätt, säger Patrik Ihrstedt, distriktschef, Skanska Sverige AB.

- Tillsammans med Skanska ska vi i det strategiska partneringskapet förädla och förnya Vivalla. Ett stort steg för oss i förnyelsen av vår största stadsdel, säger Ulf Rohlén, vd ÖrebroBostäder AB.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 10 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2011 till cirka 27 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.