c

Skanska Sverige förstärker ledningen med hållbarhet och innovation

Pressmeddelande 2023-02-01 07:30 CET

Skanska Sverige genomför förändringar i ledningen och integrerar de strategiskt utpekade områdena hållbarhet och innovation genom en ny roll i ledningsteamet. Samtidigt får verksamhetsgren Hus ny ledning.

Sara Gorton blir hållbarhetsdirektör, Senior vice President Hållbarhet och innovation, med ansvar för att samordna alla hållbarhetsområden samt processerna för innovation, det som kallas Sustainovation.

– Hållbarhet och framför allt klimatarbetet är viktigt för våra affärer och vår verksamhet, och därför ska det bli en ännu mer självklar del i ledningens strategiska arbete när vår hållbarhetsdirektör tar plats i teamet. Vi måste öka takten i vårt klimatarbete och det krävs innovation och samarbete med partners och andra för att vi ska klara våra mål, säger Magnus Persson, VD Skanska Sverige.

Eva Torberger och Staffan Andersson har utsetts till vice VD:ar för verksamhetsgren Hus. Eva med ansvar för projektutveckling och Staffan med ansvar för byggverksamheten.

– Ledarskapet är centralt för att vi ska lyckas med våra affärer och de möjligheter vi ser framöver. Eva och Staffan är erfarna ledare som bidragit till den förflyttning som vi har gjort inom Hus de senaste åren, säger Magnus Persson.

Dan-Magnus Sköld har utsetts till operativ chef, COO, och får ansvar för en renodlad supportorganisation som består av funktionerna Hälsa och säkerhet, Inköp, Skanska Teknik, Risk Management, Operativt stöd samt IT.

Skanska Sveriges ledningsteam från 1 februari:

Magnus Persson, VD

Eva Torberger, vice VD Hus projektutveckling
Staffan Andersson, vice VD Hus bygg
Lars Lindberg, vice VD Väg och anläggning
Anders Rehnström, vice VD Skanska Industrial Solutions

Pontus Winqvist, finansdirektör
Dan-Magnus Sköld, operativ chef
Sara Gorton, hållbarhetsdirektör
Jonas Andé, HR-direktör
Helena Knutsson, chefsjurist