c

Skanska och BoKlok utvecklar helt ny hållbar stadsdel med Kraftringens innovativa energilösningar

Pressmeddelande 2022-12-22 08:00 CET

Hjärup Västerstad i Staffanstorp kommer att bli en hållbar och tät kvartersstad med cirka 1 300 nya bostäder, ett nytt centrum med matbutik, verksamhetslokaler, skolor och idrottshall. Energilösningarna i Hjärup Västerstad kommer att optimeras så att de ger kunden komfort, enkelhet och kostnadseffektivitet.

Stadsdelen ska även präglas av innovativa lösningar. Ett exempel på det är det SynErgiavtal som Skanska och Kraftringen har slutit – ett samarbetsavtal för energieffektiva och klimatvänliga energilösningar. Visionen är att erbjuda ett attraktivt liv för invånare, besökare och näringsidkare i den nya stadsdelen.

Hjärup Västerstad ska bli en klimatsmart och hållbar stadsdel, med smarta energilösningar både på elsidan och på värmesidan. Hållbarhet och framtidssäkring står högt på agendan vid etableringen av Hjärup Västerstad.

Skanska och BoKlok planerar att bygga totalt cirka 1 300 bostäder, varav ungefär hälften fördelat på småhus och bostadsrätter och resterande hyresrätter. Skanska ska även utveckla skolor i området.

Stadsdelen Hjärup Västerstad ska erbjuda det trygga småstadslivet nära storstaden. En bredd av boendetyper ska ge möjlighet för människor med olika bakgrunder i skiftande faser av livet att bo här. Första etappens radhus, bostadsrätts- och hyresrättslägenheter får sällskap av ytterligare radhus, lägenheter samt villor i den påföljande detaljplanen.

Projekten i området ska sträva efter netto noll klimatpåverkan. Småhusen kommer att certifieras enligt NollCO2, den ledande certifieringen för klimatneutrala byggnader i Sverige. Flerbostadshusen byggs även enligt Svanen, LEED, Miljöbyggnad eller Skanska Hållbar Hyresbostad. Samtliga byggnader förses med solceller. Alla projekt ska innehålla någon del återvunnet material.

Beräknad byggstart är 2024. Mer information finns på hjarupvasterstad.se.

Kontakter

Kontakta: Mats Pauli, Affärsutveckling
Telefon +46104482589
Kontakta: Olof Rundgren, Media Relations Manager
Telefon +46104486794