c

Ny milstolpe för Norrköpings största stadsomvandlingsprojekt

Pressmeddelande 2022-12-22 07:30 CET

Nu står det klart att det blir Skanska som kommer att bygga infrastrukturen för den andra etappen av Inre hamnen. Fullt utbyggt kommer Inre hamnen att innehålla mer än 3 000 bostäder, handel och kontor och erbjuda bland annat generösa kajpromenader, bad och aktivitetspark.

inre hamnen

Inre hamnen är ett tidigare hamn- och verkstadsområde där Skanskas bygguppdrag omfattar markförstärkande åtgärder, vatten- och avloppsanläggning, gator, parkmiljöer och sanering.

– Vi ser fram emot att komplettera teamet hos Norrköpings kommun och Nodra med vår kompetens för att tillsammans lägga grunden till det här spännande stadsutvecklingsprojektet, säger Daniel Nilistad, Skanska Sverige.

Projektet utförs i en så kallad strategisk partnering, en samarbetsform med målet att göra byggprocessen effektivare, ledtiderna kortare och samtidigt få god kostnadskontroll.

– Vi är glada att upphandlingen nu är klar och kontrakt har tecknats med Skanska Sverige AB. Detta är ett viktigt nästa steg i utbyggnaden av Inre hamnen, från strömmen till Norra promenaden. Etapp två innehåller bland annat en aktivitetspark som kommer bli en bra komplettering till kaj- och kanalstråk i den första etappen. Inre hamnen kommer bli en fantastisk miljö för alla norrköpingsbor att ta del av, säger Ola Brånäs, projektledare för Inre hamnen, Norrköpings kommun.

Projekteringen startar i början av 2023 och produktionen beräknas sätta i gång under hösten samma år. Hela infrastrukturprojektet i andra etappen av Inre hamnen beräknas vara färdigställt i slutet av 2027.

 

Bild: Nyréns Arkitektkontor

Kontakter

Kontakta: Daniel Nilistad, Distriktschef
Telefon +46104481214
Kontakta: Olof Rundgren, Media Relations Manager
Telefon +46104486794