c

Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling avyttrar Sthlm 01 i Stockholm, för 2,3 miljarder kronor till egen fastighetsportfölj

Pressmeddelande 2022-12-01 07:45 CET

Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden har sålt kontorsfastigheten Sthlm 01 i Stockholm till Skanska Förvaltningsfastigheter för cirka 2,3 miljarder kronor. Den interna transaktionen har ingen kassaflödespåverkande effekt och kommer att bokföras i det fjärde kvartalet 2022. Tillträdet sker omgående.

sthlm01

Den 102 meter och 27 våningar höga byggnaden Sthlm 01 i Hammarby Sjöstad har en total uthyrningsbar yta om cirka 26 500 kvadratmeter. Fastigheten, som är utvecklad och byggd av Skanska, färdigställdes 2020 och är i dag uthyrd till cirka 80 %. Bland hyresgästerna finns Spaces, Westander, Chief Rebel, Subset, Nets, Bravura och Brandskyddsföreningen. I byggnadens toppvåning finns Sjöstadens Skybar med utsikt över hela Stockholm.

Transaktionen sker till marknadsmässiga villkor och är den tredje med Skanska
Förvaltningsfastigheter som motpart. Den nya verksamhetsgrenen har som ambition att etablera en långsiktig portfölj med högkvalitativa, klimatsmarta och hälsosamma kontorshus i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Sthlm 01 är certifierat enligt LEEDs högsta nivå Platinum. LEED är en global tredjepartscertifiering för miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll.

Byggnadens energiförbrukning försörjs med solenergi från en off-sitelösning utanför elcertifikatmarknaden.

Sthlm 01 är en av fyra kontorsfastigheter i området Sthlm New Creative Business Spaces som Skanska Fastigheter Stockholm har utvecklat. Ytterligare en kontorsfastighet, Sthlm 02, är under uppförande och två kontorsfastigheter, Sthlm 05 och Sthlm 06, är planerade. Sammantaget skapas närmare 10 000 nya arbetsplatser i området, som binder samman Hammarby Sjöstad, Gullmarsplan och Södermalm. År 2030 öppnar en ny tunnelbanestation mitt i området.