c

Skanska moderniserar ett kontorshus i centrala Stockholm åt Vasakronan

Pressmeddelande 2022-10-24 08:00 CET

Skanska har fått i uppdrag av Vasakronan AB att bygga om det så kallade Hästskopalatset i korsningen Hamngatan/Regeringsgatan i Stockholm. Kontraktet är värt cirka 290 miljoner kronor och arbetena inleds under fjärde kvartalet i år.

hästskopalatset

Hästskopalatset färdigställdes 1935 och har nu nått en ålder när det är dags för renovering och modernisering. Utöver invändiga arbeten ska fasaden återställas till sitt ursprungliga utseende då fastigheten är grönklassad och därmed av kulturhistoriskt värde.

Den 12 våningar höga byggnaden omfattar totalt cirka 12 600 kvadratmeter och ska, liksom nu, inrymma såväl kontor som affärslokaler. Längst upp blir det en takterrass med fin utsikt över Stockholm.

En bärande tanke för ombyggnadsprojektet är att återbruka så mycket befintligt material som möjligt. Ett helt nytt tekniksystem bidrar till en rejäl energieffektivisering av byggnaden och all värme och kyla i huset kopplas till grundvattenlager under mark. Därtill ska planteringar anläggas på balkonger och sedumtäckta ytor skapas såväl på tak som på innergård.

Det ombyggda huset förväntas stå klart i slutet av sommaren 2024.

 

Bild: Vasakronan/Equator arkitekter/BAS

Kontakter

Kontakta: Henrik Gustavsson, Distriktschef
Telefon +46104480325
Kontakta: Olof Rundgren, Media Relations Manager
Telefon +46104486794