c

Skanska bygger ny högstadieskola i Marks kommun

Pressmeddelande 2022-09-19 08:00 CET

Skanska har skrivit avtal med Marks kommun om att uppföra en ny högstadiebyggnad på Ängskolans tomt i Marks kommun. Avtalet är värt cirka 235 miljoner kronor.

skeneskolan

Den nya skolan, Skeneskolan, ska möta behovet av utökat antal skolplatser och modernare lokaler. Skeneskolan blir den tredje skolan Skanska bygger åt Marks kommun inom ramen för den strategiska partneringupphandling som avgjordes 2017.

Skanskas uppdrag innefattar markarbeten, viss ombyggnation samt uppförande av en ny högstadiebyggnad i två våningar på cirka 9 200 kvadratmeter.

Nybyggnationen har en utpräglad hållbarhetsprofil. Bland annat kommer tegel att återbrukas och en solcellsanläggning ska bidra till ökad energieffektivitet.

Byggstart sker omgående och avsikten är att den nya byggnaden ska kunna tas i drift under hösten 2024.

Kontakter

Kontakta: Daniel Bengtsson Öhrstig, Distriktschef
Telefon +46104484685
Kontakta: Olof Rundgren, Media Relations Manager
Telefon +46104486794