c

Skanska renoverar fastighet för seniorboende i Farsta

Pressmeddelande 2022-09-02 07:00 CET

Skanska har fått i uppdrag av Micasa Fastigheter AB att genomföra en total upprustning av fastigheten Edö 1 Hus B och A i Farsta för seniorboende. Avtalet är uppdelat i faser där överenskommelsen nu gäller projektering och förberedande arbeten och separat avtal för byggproduktionen sluts senare.

edö 1

Fastigheten Edö 1 färdigställdes 1975 och består av två sammankopplade souterrängbyggnader invid sjön Magelungen. Det ena huset kommer att totalrenoveras och det andra renoveras delvis. Efter det att arbetet är klart kommer det att bli totalt cirka 106 seniorbostäder.

Edö 1 finns med i Stadsmuseets klassificering som grönklassad, vilket innebär att byggnaderna anges som särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det ställer krav på särskilda hänsyn i renoveringen.

Ombyggnadsarbetet kommer att bedrivas i samverkan med stort fokus på återbruk av material och minimering av byggavfall. Avsikten är att söka miljöcertifiering för projektet enligt Miljöbyggnad silvernivå.

Byggstart är planerad att ske i maj 2023 med färdigställande under hösten 2024.

Kontakter

Kontakta: Fredrik Johansson, Projektchef
Telefon +46104486529
Kontakta: Anders Sandström, Operativ chef
Telefon 0104480641
Kontakta: Olof Rundgren, Media Relations Manager
Telefon +46104486794