c

Skanska inleder samarbete med Svenska Bostäder om att färdigställa projektet Plankan i Stockholm

Pressmeddelande 2022-06-16 10:00 CET

Skanska har fått i uppdrag av Svenska Bostäder att i samverkan ta fram beslutsunderlag i syfte att färdigställa kvarteret Plankan på Hornsgatan, Södermalm. Samverkan sker i två faser, Fas ett för planering och projektering av projektet samt Fas två för utförande av entreprenaderna.

plankan

Fas två består av två oberoende optioner. Den ena optionen innebär nybyggnation (exklusive bärande stomme) för ett gårdshus med totalt 92 lägenheter varav 50 är studentlägenheter. Den andra optionen innebär påbyggnad på befintliga byggnader med två ytterligare våningar innehållande 45 lägenheter.

Kvarteret Plankan är ett gatukvarter och idag en sammanhängande byggnad på Södermalm i Stockholm. Kvarteret begränsas av gatorna Lundagatan, Kristinehovsgatan, Hornsgatan och Varvsgatan.

Kontakter

Kontakta: Bengt Staaff, Head of Health and Safety Head of Seriousity
Telefon +46104481233
Kontakta: Olof Rundgren, Media Relations Manager
Telefon +46104486794