c

Skellefteå Site East vinnare vid Green Building Awards 2021

Pressmeddelande 2021-12-01 14:30 CET

Skanskas exploateringsprojekt för industritomter i Skellefteå, Site East utsågs till vinnare i klassen: Årets infrastrukturprojekt vid årets Green Building Awards i Stockholm. Site East fick priset för en offensiv hållbarhetsambition och många unika lösningar som inneburit att koldioxidutsläppen minskat med 75 procent.

Skellefteå Site East har drivits av Skanska i samarbete med Skellefteå kommun i syfte att möta efterfrågan på ny och hållbar industrimark i Skellefteå.

Allt arbete har utgått från en klimatkalkyl som ger en bild av projektets klimatpåverkan under byggskedet i form av koldioxidutsläpp och andra växthusgaser. Här har stubbar setts som en resurs istället för avfall, vegetationsavtäckningen har återanvänts som byggmaterial, sand och grusig morän sorterats och återanvänts som kringfyllnadsmaterial, morän har använts som fyllning på tomter och berg som schaktats har krossats och återanvänts. Alla arbetsplatsfordon drivs av el eller HVO.

– Jag är glad och stolt över att vi tillsammans har lyckats genomföra Site East-projektet på ett så bra sätt att vi nu får denna utmärkelse. Alla involverade har arbetat hållbart och innovativt under hela resan, helt i enlighet med vår vision. Samarbete, vilja och kompetens har varit nycklarna till framgång, säger David Nordberg, projektchef, Skanska Sverige AB.

Skanska hade ytterligare en finalist nominerad i samma klass, restaureringen av Packhuskajen i Göteborg. Ett komplext projekt där en stor del av arbetet utförts under vattennivån. Skanska har i dialog med beställaren, Park- och naturförvaltningen i Göteborg, lyckats minska projektets klimatpåverkan med cirka 2 000 ton koldioxid.

Därutöver hade Skanska Sverige en finalist även i klassen; Årets LEED-byggnad, nämligen Stockholm01, skyskrapan söder om Söder som med sina 102 meter utgör ett landmärke i Hammarby Sjöstad, nära Globen. Sthlm 01 är certifierat på den högsta nivån, Platinum, enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED.

Skanska har även byggt Nationalarenan i Solna som Fabege vann pris för i klassen; Årets Bream-byggnad.

Green Building Awards delas ut årligen av Sweden Green Building Council (SGBC) för att premiera och uppmärksamma projekt och personer som på bästa sätt bidragit till ett hållbart samhällsbyggande. SGBC, är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande.

Kontakter

Kontakta: Olof Rundgren, Media Relations Manager
Telefon +46104486794