c

Skanska får Vinnovastöd för att utveckla och förbättra arbetet med social hållbarhet

Pressmeddelande 2021-11-15 08:00 CET

Skanska tillsammans med Lunds kommun och Tyréns beviljas finansiering av Vinnova för projektet ”Sociala värden hela vägen – ett gemensamt ramverk för social hållbarhet i plan- och byggprocessen”.

- Alla Skanskas bostadsprojekt innehåller socialt värdeskapande i kvarteren och till det omgivande samhället. Men begreppet social hållbarhet är väldigt brett och det är svårt att värdera och följa upp våra insatser. Vi vill bli bättre på att utvärdera vilka satsningar och åtgärder som ger störst effekt, säger Dagmar Gormsen, hållbarhetsspecialist på Skanska.

Det Vinnovastödda projektet ska ta fram metoder för systematisk utvärdering av satsningarnas effekt. Det ska ge förutsättningar för att lyfta in sociala värden tidigt i processen och hålla dem i fokus hela vägen till genomförande.

Dessutom vill man hitta ett ”gemensamt språk” för de olika aktörerna i plan- och byggprocessen och lägga grunden för bättre avväganden mellan sociala värden och andra samhällsviktiga aspekter.

Samarbetet mellan utvecklings- och byggföretag, kommun och konsultbolag gör det möjligt att testa ramverket kontinuerligt i verkliga byggprojekt.

– Skanskas löfte är att bygga ett bättre samhälle. Genom att utveckla ett systematiskt arbetssätt baserat på forskning och praktik blir vi de goda samhällsbyggare vi vill vara. Då kan vi ta med värdefulla lärdomar in i varje nytt hyresbostadsprojekt och säkerställa maximal nytta för alla parter; våra kunder, boende och samhället, säger Christina Ingelsten, affärsutvecklare på Skanska Hyresbostäder.

Projektets totala budget är 5,45 miljoner kronor varav cirka 3 miljoner kronor från Vinnovaprogrammet ”Social hållbarhet i den fysiska miljön”, som ger möjlighet att undersöka, utveckla och testa lösningar för att stärka sociala perspektiv och värden i utvecklingen av den fysiska miljön.

Bland projektets aktörer ingår en vetenskaplig referensgrupp av forskare på Blekinge Tekniska Högskola, Lunds universitet och Raoul Wallenberg-institutet.

Kontakter

Kontakta: Christina Ingelsten, Affärsutvecklare
Telefon +46104484951