c

Skanska tecknar samarbetsavtal för utbyggnad av Karlstads Centralsjukhus

Pressmeddelande 2021-09-24 14:00 CET

Skanska har tecknat samarbetsavtal med Region Värmland gällande ny- och ombyggnad av Karlstads Centralsjukhus. Avtalet innebär i en första fas planering projektering och kalkylering med avsikt att teckna separat kontrakt för själva byggandet någon gång kring årsskiftet 2022/2023.

CSK

Karlstads Centralsjukhus, med anor från 1700-talet, utgör länssjukhus för hela Värmland. Under årens lopp har det utvecklats till ett högspecialiserat sjukhus som nu behöver renoveras och byggas ut. Bygguppdraget innefattar rivning 26 000 kvadratmeter, ombyggnad av cirka 4 000 kvadratmeter och nybyggnad av cirka 80 000 kvadratmeter lokaler.

Skanska och Region Värmland ska under kommande år samarbeta i förberedelserna för det nya sjukhuset. Därefter kommer separata kontrakt att tecknas för fem delprojekt: rivning, ombyggnation, nytt akuthus, nytt mottagningshus samt nytt parkeringshus.

– Det är en härlig känsla att vi idag har signerat ett samarbetsavtal med Region Värmland för utbyggnad av Centralsjukhuset i Karlstad. Det är ett viktigt projekt för oss på Skanska och för min region det största projektet vi fått äran att ta oss an. Jag är stolt över vårt projektteam, som har både nationell expertis och lokal förankring och jag ser fram emot samarbetet med Regionen, säger Eva Torberger, regionchef, Skanska Sverige AB.

Projektet har höga hållbarhetsambitioner, inte minst beträffande energieffektivitet och materialval. Något som kommer att utredas under förberedelsearbetet är att eventuellt bygga mottagningshuset i trä.

Byggstart är planerad att ske framåt sommaren 2023.

Kontakter

Kontakta: Eva Torberger, Executive Vice President (EVP)
Telefon +46104484435
Kontakta: Mathias Andersson, Projektchef
Telefon 0104487207
Kontakta: Olof Rundgren, Media Relations Manager
Telefon +46104486794