c

Skanska säljer bostadskvarter i Malmö för cirka 300 miljoner kronor

Pressmeddelande 2021-06-03 07:45 CET

Skanska har sålt ett bostadskvarter med hyreslägenheter, trygghetsbostäder och LSS-boende i Hyllie, Malmö. Köpare är Bantorget Hyresbostäder AB. Försäljningspriset uppgår till cirka 300 miljoner kronor, vilket kommer att bokföras av Skanska Sverige i verksamhetsgrenen Bostadsutveckling i det andra kvartalet 2021. Tillträdet sker i samband med färdigställande i augusti 2023.

solkvarteret

Solkvarteret, som är utvecklat av Skanska Hyresbostäder och innehas med tomträtt, kommer att omfatta cirka 7 200 kvadratmeter uthyrningsbar yta för bostäder, varav 68 hyreslägenheter och 40 trygghetsbostäder, LSS-boende samt lokaler. Det erbjuder en mångfald av boendeformer som öppnar upp för nya grupper i den expansiva stadsdelen.

”Genom Solkvarteret tillför vi Hyllie fler boendeformer för olika åldrar och behov och bidrar på så sätt till att stärka mångfalden i stadsdelen. Särskilt bra känns det att vid färdigställandet överlåta detta fina bostadskvarter till Bantorget Hyresbostäder AB, en stabil och långsiktig ägare som delar våra värderingar”, säger Peter Halling, affärsutvecklare Hyresbostäder, Skanska Sverige AB.

Trygghetsbostäderna, som blir de första i stadsdelen, kommer att hyras ut till personer som fyllt 65 och som söker större gemenskap och trygghet än de har i sina nuvarande hem. Här finns exempelvis en gemensamhetslokal högst upp i huset med vid utsikt över Hyllie samt en bovärd som dagligen kommer att finnas på plats för att hjälpa de boende med olika uppgifter, ordna aktiviteter och fylla en viktig social funktion.

Miljömässig och social hållbarhet har stått i fokus för utvecklingen av kvarteret som uppförs i enlighet med Skanska Hållbar Hyresbostad, ett ambitiöst hållbarhetsprogram med höga krav. En solcellsanläggning som på årsbasis genererar el motsvarande cirka 35 procent av fastighetens totala elbehov installeras på taken. Vidare har innergården utifrån en social hållbarhetsanalys utformats med riklig grönska samt flera mötesplatser och rum för aktiviteter som skapar fina förutsättningar för en trygg och social gemenskap bland de boende.

”Vi är glada att förvärva ett projekt från Skanska vilket blir vårt sjätte projekt i Malmö. Fastigheten består av trygghetsbostäder, lägenheter och ett LSS-boende viket bidrar till en god mångfald. Dessutom har projektet en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil med bland annat solceller och miljöanpassade byggmaterial. Vi ser fram emot att följa produktionen samt på ett i övrigt gott samarbete med Skanska”, säger Erik Spernaes, vd, Bantorget Hyresbostäder AB.

Solkvarteret byggstartas till sommaren 2021 och färdigställs etappvis till augusti 2023.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020.

 

Bild: Kamikaze Arkitekter AB

Kontakter

Kontakta: Peter Halling, Affärsutvecklare
Telefon +46104486404
Kontakta: Olof Rundgren, Media Relations Manager
Telefon +46104486794