c

Skanska renoverar och bygger nytt åt Örebrobostäder

Pressmeddelande 2021-05-11 07:00 CET

Skanska har fått i uppdrag av Örebrobostäder att bygga ut kvarteret Hållstugan i centrala Örebro. Uppdraget innebär rivning av butikslokaler och garage samt renovering av två befintliga hus. Därtill ska fyra nya hyreshus och ett nytt underliggande garage byggas.

hållstugan

Skanska ska i ett inledande skede riva de befintliga byggnader som inte ska vara kvar och förbereda för kommande nybyggnation. Ett separat kontrakt för nybyggnationen och renovering sluts senare i år.

Kvarteret Hållstugan ligger i centrala Örebro mellan Stortorget och Trädgårdsgatan. Utöver bostadshus finns där i dag en galleria med tillhörande parkering och denna kommer nu att rivas och ge plats för nya bostadshus som även kommer att innehålla butikslokaler och restauranger. I kvarteret blir det även nya kontor och gård med grönska.

De befintliga bostadshus som ska renoveras kommer även att tillföras nya vindslägenheter. Totalt blir det ett tillskott av cirka 100 lägenheter i kvarteret.

Byggstart är planerad att ske under tredje kvartalet 2021 med färdigställande under 2025.

 

Bild: Brunnberg & Forshed

Kontakter

Kontakta: Olof Rundgren, Media Relations Manager
Telefon +46104486794