c

Skanska medverkar i stort stadsutvecklingsprojekt i Solna

Pressmeddelande 2021-03-19 08:00 CET

Skanska och Fabege förvärvar cirka 150 000 kvadratmeter mark som blir tillgänglig när Mälarbanan byggs ut i Solna. I samarbete med Solna Stad öppnar detta för en spännande utveckling i Huvudsta med 1 000 nya bostäder och 2 000 nya arbetsplatser. Solna kommunstyrelse väntas ta beslut om överenskommelsen 29 mars.

I samband med att Mälarbanan byggs ut genom Solna och delar av järnvägen förläggs i tunnel frigörs mark i centrala Huvudsta som möjliggör en stadsutveckling omfattande cirka 150 000 kvadratmeter med nya gröna stadskvarter, bostäder och arbetsplatser. Skanska kommer att förvärva mark för cirka 85 000 kvadratmeter bostäder med lokaler för restauranger och annan service i gatuplan samt förskolor. Förslaget till detaljplan är ute på samråd under våren 2021.

– Vi ser fram emot att få vara med och utveckla Solna genom detta mycket spännande stadsutvecklingsprojekt. Tillsammans ska vi skapa en ny stadsdel och minska barriären som spåren innebär idag. Våra fem klimatneutrala bostadskvarter – med hela 1 000 bostäder – kommer att bli ett hållbart, levande och attraktivt område, säger Gunnar Hagman, vd, Skanska Sverige AB.

Med stadsutvecklingen minskas den barriär som järnvägen utgör idag, när ny bebyggelse länkar samman stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm samt centrala Solna. Samtidigt förstärks tillgången till kollektivtrafik i området med en ny pendeltågsstation i Huvudsta och ny stationsentré i Solna Business Park från Sundbybergs station. Byggstart för utbyggnaden av Mälarbanan är planerad till 2023 och de nya bostäderna planeras att uppföras under perioden 2030–2040. Betalning för marken kommer att ske i takt med att kvarteren byggs.

Kontakter

Kontakta: Olof Rundgren, Media Relations Manager
Telefon +46104486794