c

Skanska sluter hyresavtal med Vardaga och Nytida för egenutvecklat vårdboende i Sollentuna

Pressmeddelande 2021-03-09 08:00 CET

Skanska har slutit 15-åriga hyresavtal med Vardaga och Nytida för drift av ett egenutvecklat äldreboende samt LSS-bostäder som ska uppföras på det före detta mässområdet i Sollentuna. Byggnationen påbörjas under det första kvartalet i år och beräknas vara slutförd under det tredje kvartalet 2022.

vårdboende sollentuna

Vårdboendet, som går under benämningen Villa Tureberg, är det första byggnadsprojektet som startas på det gamla mässområdet. När hela området är utbyggt kommer det att bestå av cirka 700 nya bostäder och kommersiella lokaler. Målet är att skapa en levande och trygg stadsdel med blandade funktioner och en hållbar stads- och trafikstruktur.

Villa Tureberg kommer att bestå av cirka 4 500 kvadratmeter äldreboende samt 500 kvadratmeter gruppboende i fem våningar. Vårdboendet byggs för att klara högt uppsatta hållbarhetskrav avseende klimat, energiprestanda och materialval samt avfalls- och vattenhantering och blir därmed ett hus med mycket låg miljöpåverkan. Huset kommer att försörjas med solceller på taket och byggas med material med låg klimatpåverkan, till exempel trä och återvunnet tegel i fasaden. Huset kommer också att certifieras enligt LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).

Trygghet har varit ett fokusområde i planeringen och synliggörs bland annat genom placering av fönster och entréer. Vårdboendets gård utformas också för att ge förutsättningar för sociala möten, både inom den egna gården och med den angränsande bostadsgården. Gården får planteringar med växter som lockar till sig bin och fjärilar och erbjuder möjlighet till odling i odlingslådor och i gårdens växthus.

Kontakter

Kontakta: Olof Rundgren, Media Relations Manager
Telefon +46104486794